Gerontološki klubovi

<< NAZAD

Gerontološki centar iz Subotice u svom sastavu ima deset gerontoloških klubova, šest na teritoriji grada i četiri u prigradskim mesnim zajednicama. Gerontološki klubovi u Subotici su: klub “Centar I“ otvoren 1979. godine; klub “Bajmok” otvoren 1983. godine; klub “Bajnat” otvoren 1988. godine; klub “Centar II” otvoren 1991 godine; klub “Kertvaroš” (prvi klub U SFRJ otvoren 1973. i zatvoren 1999.) otvoren ponovo 2006. godine; klub „Novi Žednik“ otvoren 2008. godine.; klub „Zorka“ otvoren 2010. godine; klub „Prozivka“ otvoren 2011. godine; klub „Mala Bosna“ otvoren 2012. godine i klub „Đurđin“ otvoren 2012.godine. Član kluba može da postane naš sugrađanin i sugrađanka sa statusom penzionera (starosni, invalidski, porodični penzioner ), osoba sa invaliditetom ili nezaposleno lice, starije od 60 godina. U gerontološke klubove učlanjujemo i simpatizere kluba, osobe koje mogu biti radno aktivne ili nezaposlene ali po svojoj životnoj dobi još uvek nisu penzioneri. Simpatizeri učestvuju u svim aktivnostima i radu kluba ali ne mogu da koriste usluge koje pruža ustanova. Član kluba može da dolazi i boravi svakodnevno u klubu. Koristi usluge koje pruža ustanova – uslugu ručka, masaže, pedikira, frizera, uslugu Praone i uslugu Ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, uslugu Psihološkog savetovališta, uslugu majstora na terenu. U svakom klubu organizuju se kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti zavisno od interesovanja i afiniteta članova kluba. U klubovima postoje kreativne radionice : slikanje na svili, oslikavanje tekstila, oslikavanje stakla, slamarska sekcija, sekcija ukrašavanja salveta tehnikom, izrada predmeta od papira, oslikavanje predmeta od drveta, izrada predmeta od gline, beli vez i ručni rad. Organizuje se sportske aktivnosti : rekreacija, tai či vežbe, stoni tenis, viseća kugla, pikado, pločice i šah, kao i takmičenja u ovim aktivnostima. Postoje sekcija plesa, folklorne sekcije, pevačke sekcije i dramska sekcija, sekcija engleskog jezika. Organizuju se izložbe, književna popodneva, promocije knjiga, proslave rođendana, čajanke, obeležavanje tradicionalnih i verskih praznika i običaja, maskenbal i zajednička druženja. Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije, postoji u skopu Gerontološkog kluba Kertvaroš. U Dnevnom centru i savetovalištu za osobe obolele od demencije psiholog organizuje i vodi grupe kojima prisustvuju i učestvuju u radu osobe obolele od demencije. Ovu uslugu ima pravo da koristi svaki član jednog od gerontoloških klubova, kome je uspostavljena dijagnoza demencije. Član kluba koji se nalazi u stanju lične potrebe ili potrebe zbrinjavanja drugog lica na ovaj način zakazuje informativni i dijagnostički razgovor sa psihologom, pri čemu se vrši procena mogućnosti uključenja u grupu. Pored Dnevnog centra i savetovališta za osobe obolele od demencije postoji i Psihološko savetovalište koje pruža uslugu i savetodavne razgovore članovima klubova, ali i njihovim bližnjima( rodbini i prijateljima ) u okviru rešavanja aktuelnog problema vezanog za člana gerontološkog kluba. Razgovor u savetovalištu se zakazuje lično na adresi Aleksa Šantić 27 ili na telefon 546-868.