DOZVOLJENE POSETE

U GERONTOLOŠKOM CENTRU SUBOTICA

 

Nakon odluke nacionalnog Kriznog štaba, a na osnovu mišljenja epidemiologa, posete u gerontološkim centrima i domovima za stare na teritoriji Republike Srbije, koje su bile zabranjene zbog epidemije korona virusa, od danas ponovo su dozvoljene.

 

Prema donetoj instrukciji posete korisnicima se moraju unapred dogovoriti i zakazati.

 

Formular za zakazivanje poseta može se preuzeti sa adrese www.gerontoloski.rs.

Što se naše Ustanove tiče, dozvoljene su posete u dva objekta:

Domu “Dudova šuma” i Domu za negu.

Dom za odrasla lica u Sarajevskoj ulici ne prima posete korisnicima usluga do daljnjeg.

 

Popunjen formular se zatim šalje na email adresu: gcposete@gmail.com u periodu od ponedeljka do četvrtka, dok bi rodbina petkom dobijala potvrdu o datumu i vremenu posete, koje bi se realizovale u toku radnih dana u periodu od 10 do 18 h u povoljnim vremenskim uslovima (temperatura iznad 18 stepeni) bez kiše i vetra, u okviru dvorišta domskih objekata.

 

Ako niste u mogućnosti da pošaljete obrazac putem e-maila, pomoć za slanje istog možete potražiti u našim gerontološkim klubovima.

Domaćini klubova će vam izaći u susret prilikom zakazivanja poseta i slanja obrasca, a klubovi za tu namenu su vam na raspolaganju sledećim danima:

GK “Kertvaroš” – utorak i četvrtak od 13 h do 14 h (Daliborka Komlenić)

GK “Prozivka” – četvrtak od 12 h do 14 h (Bojan Sarić)

GK “Bajmok” – ponedeljak od 12 h do 14 h (Bojan Sarić)

GK “Centar I” – utorak, sreda i petak od 12 h do 14 h (Bojan Sarić)

GK “Bajnat” – svakog radnog dana od 8 h do 9 h (Miroslav Brajkov)

GK “Centar II” – svakog radnog dana od 12 h do 14 h (Miroslav Brajkov)

GK “Zorka” – sreda od 14h do 15h (Daliborka Komlenić)

 

Korisnik posete može imati dva puta sedmično, a u zavisnosti od njegove želje i zdravstvenog stanja, može trajati najduže 15 minuta po poseti.

 

Na ulasku u dvorište Ustanove posetiocima se vrši provera temperature i drugih simptoma bolesti Covid 19. Licima koji imaju neke simptome biće zabranjen ulaz, dok se ostalima na ulazu u dvorište obavezno vrši dezinfekcija ruku, obuće (dezobarijera), a tokom trajanja posete i korisnik i posetilac moraju nositi zaštitne maske i rukavice, a posetilac obavezno mora imati i vizir i držati se propisane distance od korisnika od najmanje 2 metra.

 

Obaveza zaposlenih jeste da posetioce i korisnike dovode do mesta posete i nazad, kao i da budu prisutni tokom trajanja posete (koristeći zaštitnu opremu) u cilju sprečavanja direktnog kontakta (dodirivanje, grljenje, pozdravljanje) korisnika i posetioca.

 

Posetioci ne mogu da se kreću po Ustanovi već isključivo da budu samo na mestu koje je unapred određeno za posetu, u okviru dvorišta, gde je obezbeđen prostor za sedenje za najviše tri osobe – korisnik i najviše dva lica koja dolaze u posetu. Mesto za posete obavezno mora biti dezinfikovano i pre i nakon realizovane posete.

 

 

OBAVEŠTENJA VEZANA ZA SPREČAVANJE POJAVE KORONA VIRUSA