OTVORENA ZAŠTITA – Nega i pomoć u kući

<< NAZAD

Služba otvorena zaštita predstavlja oblik vaninstitucionalnog zbrinjavanja naših najstarijih sugrađana i deo je Gerontološkog centra. U svom sastavu ima:
– Pomoć u kući i negu
– Gerontološke klubove
– Dnevni centar i savetovalište za osobe obolele od demencije
Pomoć u kući i nega osnovana je 1971.godine pod nazivom Kućna nega. Godine 1978.se sjedinjuje sa domskim objektima i nastaje Gerontološki centar a Pomoć u kući i nega kao deo službe i ustanove.
Gerontološki centra iz Subotice ima licencu za pružanje usluge pomoći i nege u kući. Usluga je licencirana 20.4.2016.godine na period od 6 godina.
Pomoć u kući i nega se nalazi na adresi Žarka Zrenjanina 16 u Subotici. Zaposleni su medicinske sestre i tehničari, negovateljice i gerontodomaćice koji svako iz svog domena pruža usluge našim najstarijim sugrađanima, hronično obolelim licima, osobama sa invaliditetom i drugim licima u stanju socijalne potrebe. Lekar, viša medicinska sestra i medicinska sestra trijažer odlaze u posetu kod korisnika, popunjavaju molbu, potrebnu dokumentaciju i pružaju savete vezano za negu korisnika.
Korisniku nege pružaju se usluge:
– Održavanje lične higijene
– Zamena ličnog i posteljnog rublja
– Masaža u funkciji prevencije dekubitusa
– Vežbe disanja
– Hranjenje i pojenje
– Kontrola vitalnih funkcija
– Davanje terapije na osnovu naloga lekara
Korisniku pomoći u kući pružaju se sledeće usluge:
– Održavanje higijene prosotrija u kojima korisnik živi
– Nabavka prehrambenih artikala
– Priprema ogreva za dnevnu potrebu loženja i loženje
– Kuvanje jednostavnijih obroka
– Plaćanje računa
Za uslugu pomoći i nege prijava se vrši na telefon 555-050 ili lično na adresu Žarka Zrenjanina 16 svaki radni dan.