Праона

<< НАЗАД

Одељење праона пружа услуге одржавања хигијене личног и постељног рубља (прање и пеглање), за кориснике домског смештаја, кориснике ванинституционалних услуга и за трећа лица.