Rehabilitacija Ambulanta vaš fizikalno medicina thaj rehabilitacija

<< PALAL

Timesko buti – doktori specijalisti fizijatri, poučo fizioterapeuti, fizioterapeutikano tehničari thaj pacijenti siton fundo ani rehabilitacija.Ambulanta dela kompletno moderno rehabilitacija savi sitoj putardi konzumentjenge amara Institucijake adžahar ini amare dizutnenge.

Reso medicinaki rehabilitacija si prevencija,saslaripe thaj funkcionalno zoralipe nasvalengo thaj čalavde manušengo,barjaripe fizikane thaj psihikane kvalifikacije. Fizioterapija labarinela naturalno energija thaj jekh kotar majpurani metoda ano saslaripe.

Terapije save da siton:
– sa forme elektroterapije
– magnetno terapija
– laser terapija
– ultrazvučno terapija
– termoterapija (parafinoterapija thaj krioterapija)
– klasikaki švediaki masaža
– kineziterapija – terapeutsko siklovipe
– terapija Bioptron lampa
– vakum terapija ( vacusac )

Rehabilitacijake tretmajna šaj te labarinen sa amare dizutne save si ulavde ano akala kategorije:

– konzumentja kherutne bešipaske
– sa bučarne Gerento centreske
– džene familijake bučarnenge Gerentologijako centresko (prandimasko amal thaj čhavore) 
– džene gerentologijake klubjenge
– konzumentja „Namensko stanovanje”
– tritune persone -sa dizutne save nane ano uprune phendutne kategorije

Doktoresko dikhlaripe kotar doktori specijalistii fizijatri, Rehabilitaciako tretmani thaj kolektivno siklovipe siton biloveske vaš konzumentja kherutne bešipaske. Uzo rehabilitaciake tretmajna vaš konzumentja kherutne bešipaske si šaipe praksako ano grupe ano sa trin objektja. Individualno kineziterapija thaj termoterapija ando sa trin objektja siton resle kherutnenge ano objektja ano save bešte, aver rehabilitacijake tretmajna lena ano kher „Dudova šuma”.