Rehabilitacija: Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

<< NAZAD

Timski rad – lekar specijalista fizijatar, viši fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i pacijent su osnova u rehabilitaciji. Ambulanta pruža kompletnu savremenu rehabilitaciju koja je dostupna kako korisnicima naše Ustanove tako i našim sugrađanima. 

Cilj medicinske rehabilitacije je prevencija, lečenje i funkcionalno osposobljavanje obolelih i povređenih, razvijanje fizičke i psihičke sposobnosti. Fizioterapija primenjuje prirodnu energiju i jedna je od najstarijih metoda u lečenju.

 

Terapije koje nudimo su:
– svi oblici elektroterapije
– magnetna terapija
– laser terapija
– ultrazvučna terapija
– termoterapija ( parafinoterapija i krioterapija )
– klasična švedska masaža
– kineziterapija – terapeutske vežbe
– terapija Bioptron lampom
– vakum terapija ( vacusac )

Rehabilitacione tretmane mogu da koriste svi naši sugrađani koji su podeljene u sledeće kategorije:

– korisnici domskog smeštaja
– svi zaposleni Gerontološkog centra
– članovi uže porodice zaposlenih Gerontološkog centra ( bračni drug i deca )
– članovi gerontoloških klubova,
– korisnici „Namenskog stanovanja“
– treća lica – svi sugrađani koji ne spadaju u gore navedene kategorije

Lekarski pregled lekara specijaliste fizijatra, rehabilitacioni tretmani i kolektivne vežbe su besplatne za korisnike domskog smeštaja. Pored rehabilitacionih tretmana za korisnike domskog smeštaja postoji mogućnost vežbanja u grupi u sva tri objekta. Individualna kineziterapija ( terapeutske vežbe ) i termoterapije u sva tri objekta su obezbeđeni stanarimau objektu u kojem su smešteni, ostale rehabilitacione tretmane primaju u domu “ Dudova šuma”.