PUTARDO ULUVIPE – Dikhlaripe thaj ažutipe ano kher

<< PALAL

Servisi putardo uluvipe si forma avriinstitucionalno keripe bajo vaš majphure amare dizutne thaj kotor sito e Gerentologiako centresko. Ano poro sistemi sile:

-Ažutipe ano kher thaj dikhlaripe

-Gerentologiake klubja

-Divesko centri thaj turvinutnipe vaš persone nasvale kotar demencija Ažutipe ano kher thaj dikhlaripe/bajo formirisalo 1971. berš talo anav Kheresko dikhlaripe/bajo.Ano berš 1978 phanelape e Khereske objektjenca thaj adjahar ovela Gerentologiako centri, a Ažutipe ano kher thaj dikhlaripe/bajo sar kotor servisesko thaj instituciajako.

Gerentologijako centri kotar Subotiva sile Licenca vaš devipe servisi ažutipe thaj dikhlaripe ano khera. Servisi licencirimo 20.4.2016.berš ano periodi kotar 6 berš. Ažutipe ano kher thaj dikhlaripe sitoj ani adresa Žarka Zrenjanin gn.16 Subotica. Bučarne siton med.phejna thaj Tehničarja, bajodutne thaj gerentokherutne save sako kotar poro domeni dela servisi amare majphure dizutnenge,hronikake nasvale personenge, personenge e

Invaliditeteja thaj aver personenge ani situacija socijalno manglipaske.Doktori, pouči med.phen thaj med.phen trijažeri nakhena ani vizita ko konzumenti, pherena lil ruidjipasko, manglutni dokumentacija thaj dena aver turvinutnipe phande vaš bajo konzumentesko. Konzumenteske delape akava servisi:

-Adikharipe personalno higijena

-Paruvipe personalno thaj ptosko šeja

-Masaža ani funkcija prevencija dekubitusa

-Praksa leipe duho/aero

-Habe thaj pijibe

-Kontrola vitalno funkcijengo

-Devipe terapija po fundo doktoresko

Konzumenteske Ažutipe ano kher delape:

-Adikharipe higijena thanutnipasko ano savo dživdinena

-Leipe habaske artiklja

-Gatisaripe kaštengo vaš divesko tatipe

-Keravipe čuče habasko

-Pokipe logarjengo Sa akava šaj te rodolpe po tel. 555-050 jase personalno pi adresa Žarko Zrenjanin gn.16 sakova bučako dive.